aktualna pogoda:
°C
hPa
deszcz: 0.0 mm
wiatr: km/h
pogoda na 4 dni »

Z XXXVI sesji Rady Powiatu Konińskiego


czwartek 02 styczeń 2014 13:00

27 grudnia 2013 roku po raz trzydziesty szósty w tej kadencji obradowała Rada Powiatu Konińskiego. Jej pierwszym akcentem było podziękowanie za wieloletnią pracę zawodową odchodzącemu na emeryturę Panu Zbigniewowi Winczewskiemu – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Swoje podziękowanie wyrazili starosta koniński, zarząd Powiatu Konińskiego, przewodniczący Rady Powiatu i radni.

W części sprawozdawczej posiedzenia Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji zadań określonych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego – kontynuacja” w roku 2013.

Następnie Rada w drodze uchwały zdecydowała o wyrażeniu zgody na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „PORYW”; powierzeniu Miastu Konin prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej; zatwierdzeniu realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim”; ustaleniu wydatków w budżecie Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku  budżetowego 2013.

Rada  dokonała również zmian w budżecie  powiatu konińskiego na rok 2013 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023.

Drugą część obrad zdominowały dwie sprawy, a mianowicie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014.

Prezentując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2023 Małgorzata Waszak – starosta koniński przedstawiła podstawowe założenia tego dokumentu. Podkreśliła, że dokument ten spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych,  a dotyczące relacji wynikających z art. 242 i 243. Powiedziała, że „ograniczając przez minione dwa lata wydatki wszędzie tam, gdzie było to możliwe oraz prowadząc bardzo rozsądną politykę finansową, dziś Zarząd Powiatu może przedstawić Państwu dokument bardzo ambitny, ale również, co trzeba podkreślić trudny i wyjątkowo wymagający rozwagi, wielu ograniczeń oraz dużych oszczędności zarówno przy projektowani, jak i na każdym etapie jego realizowania” .

Wszystkie Komisje Rady - zgodnie z procedurą uchwalania budżetu -  pracowały nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 oraz nad projektem budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014,  wyrażając swoje opinie w przedmiotowych sprawach. Pozytywną opinię w odniesieniu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i projektu budżetu Powiatu Konińskiego, a także w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Konińskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok wyraziła także  Regionalna Izba Obrachunkowa.

Po rozpatrzeniu projektów obydwu dokumentów, wysłuchaniu opinii Komisji Rady oraz po przyjęciu autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023 oraz autopoprawek do  projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na rok 2014 Rada Powiatu w odrębnych głosowaniach podjęła uchwały:
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023,
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014.
Tym samym Rada Powiatu Konińskiego określiła na rok 2014 dochody na poziomie 66.948.155,30 zł i wydatki na poziomie 73.393.146,70 zł. Przychód z tytułu kredytu 
w wysokości 8.300.000zł oraz rozchody na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.855.008,60 zł,  wydatki majątkowe w kwocie 9.144.408,88 zł, w tym na wydatki inwestycyjne  w zakresie dróg 7.940 000 zł.          

Ostatnie rozstrzygnięcie Rady Powiatu dotyczyło przyjęcia przyszłorocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Zgodnie  z nim w roku 2014 zaplanowano 3 kontrole.

Krystyna Grabowska
Naczelnik Wydziału
Rady i Zarządu Powiatu

 
 

Zobacz także:


Strona główna  •   Informacje •   Pogoda •   Publicystyka •   Ogłoszenia •   Co jest grane? •   Praca •   Informator •   Redakcja

Strony portalu Konin.info.pl są monitorowane przez Google Analytics •  Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu oraz plików cookie •  Projekt, realizacja, hosting online24.pl

zamknij X
Portal Konin.info.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację i wykorzystywanie zgodnie z naszą polityką cookies, opisaną w Polityce prywatności.