aktualna pogoda:
°C
hPa
deszcz: 0.0 mm
wiatr: km/h
pogoda na 4 dni »

Z konferencji "Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym..."


czwartek 16 maj 2013 18:00

Brak wsparcia i pomocy dla dzieci oraz młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym niejednokrotnie prowadzi do ich społecznego wykluczenia – powiedział wicestarosta Andrzej Nowak otwierając konferencję pt. „Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym - w teorii i w praktyce”.  Wicestarosta zwrócił uwagę, że pomoc ta wymaga integracji działań poszczególnych instytucji związanych z rozwojem i funkcjonowaniem dziecka.

Konferencja zorganizowana przez Starostę Konińskiego i Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie poświęcona była przeciwdziałaniu zjawisku niedostosowania społecznego oraz specyfice pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób, w tym dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu konińskiego, pedagodzy i nauczyciele, a także zainteresowani problematyką rodzice.

Konferencja stworzyła możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy na temat niezwykle ważnego problemu, jakim jest zagrożenie niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzieży. Jej celem było przekazanie uczestnikom spotkania  teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas konferencji omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: zachowania sugerujące zagrożenie niedostosowaniem społecznym, oddziaływanie środowiska społecznego, w tym wpływ bezradności życiowej rodziców na wystąpienie tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży, a także metody i formy pracy socjoterapeutycznej dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia nieprzystosowanego społecznie.

Szczegółowe cele konferencji zostały zrealizowane – zapewniła Małgorzata Sobieraj, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ślesinie – Do ważniejszych wniosków pokonferencyjnych zaliczyłabym te dotyczące zacieśnienia współpracy między Poradnią a placówkami specjalistycznymi działającymi na rzecz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także podjęcie przez Poradnię szerszej współpracy z rodzicami dzieci przebywających w placówkach socjoterapeutycznych w zakresie nabywania przez nich umiejętności i kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, aby mogli oni jak najlepiej pomóc swoim dzieciom po powrocie do domu z ośrodka.  Wskazane byłoby też, aby na terenie powiatu zorganizowany został Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej” – podsumowała spotkanie Dyrektor Sobieraj.

Konferencję „Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym - w teorii i w praktyce” uświetniły wystawy prac autorstwa wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy i Białej oraz przygotowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie prezentacja zbioru książek poświęconych tematyce zagrożenia niedostosowaniem społecznym.

Marta J. Bagrowska
z-ca Naczelnika Wydziału
Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

 
 

Zobacz także:


Strona główna  •   Informacje •   Pogoda •   Publicystyka •   Ogłoszenia •   Co jest grane? •   Praca •   Informator •   Redakcja

Strony portalu Konin.info.pl są monitorowane przez Google Analytics •  Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu oraz plików cookie •  Projekt, realizacja, hosting online24.pl

zamknij X
Portal Konin.info.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację i wykorzystywanie zgodnie z naszą polityką cookies, opisaną w Polityce prywatności.