aktualna pogoda:
°C
hPa
deszcz: 0.0 mm
wiatr: km/h
pogoda na 4 dni »

Z XXXIX sesji Rady Powiatu Konińskiego


poniedziałek 24 marzec 2014 14:00

Po raz XXXIX w tej kadencji 20 marca br. roku obradowała Rada Powiatu Konińskiego.

Zanim nastąpiło rozpatrywanie zagadnień merytorycznych, Rada Powiatu wysłuchała oświadczenia Błażeja Rakowskiego - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w związku reportażem wyemitowanym przez TTV. Komendant wyjaśnił, że samochód rozpoznawczo-ratowniczy Toyota RAV 4 pełni w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie przynajmniej 3 funkcje: rozpoznawczo-ratowniczą, do zdarzeń chemiczno-ekologicznych, do służbowych celów administracyjno-szkoleniowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Komendanta samochód nie był wykorzystywany do celów prywatnych, a przedstawiony w reportażu wyjazd był wyjazdem służbowym do Szkoły Podoficerskiej w
Bydgoszczy. Poinformował również, że polecił, aby samochód został na trwałe oznakowany.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad Rada rozpatrzyła skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Zgodnie z decyzją Rady z 20 lutego br. skarga została ponownie rozpatrzona przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Po dodatkowej analizie zagadnień wskazanych w skardze wniesionej przez Joannę Biegasiewicz, Iwonę Jaskulską, Karinę Krawczyk, Agnieszkę Kwiatkowską i Paulinę Radecką-Struglińską Rada uznała skargę za częściowo zasadną.

Kolejno Rada Powiatu przyjęła informacje i sprawozdania:

- z realizacji zadań w drogownictwie za 2013 rok,

- z realizacji programu "Aktywny samorząd" w roku 2013,

- o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2013,

- z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2013 roku,

- z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2013,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie za rok 2013, uwzględniające potrzeby w zakresie pomocy społecznej,

- z realizacji projektu systemowego "Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Następnie Rada Powiatu Konińskiego podejmując w każdym przypadku odrębną uchwałę:

- wyraziła zgodę na przystąpienie i realizację projektu systemowego "Mogę pracować - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" w ramach priorytetu VII Programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- zaktualizowała "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Konińskiego" na lata 2014 - 2015,

- pozbawiła kategorii drogi powiatowej nieruchomość gruntową o nr ewid. 819/7, obręb Kleczew.

Kolejno Rada Powiatu podjęła 6 uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego gminom: Kramsk, Krzymów, Rychwał, Ślesin i dwukrotnie Skulsk, przeznaczając na ten cel określone środki. Na mocy zawartych porozumień wymienione samorządy gmin realizować będą zadania na drogach powiatowych.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w podjętej 30 stycznia uchwale nr XXXVII/284/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli ich nieprawidłowości.

Ostatnie dwie podjęte przez Radę Powiatu na XXXIXI sesji uchwały zmieniały dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie:

budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2014;

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na
lata 2014-2023.

Krystyna Grabowska

Naczelnik Wydziału
Rady i Zarządu Powiatu

 
 

Zobacz także:


Strona główna  •   Turek.net.pl •  

Strony portalu Konin.info.pl są monitorowane przez Google Analytics •  Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu oraz plików cookie •  Projekt, realizacja, hosting online24.pl